EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Vervanging RTI-systemen KPN Mobile

februari 2012 tot juli 2013

Op grond van EU-wetgeving dienen mobiele operators Roaming Tariff Information (RTI) te leveren – de tarief-SMS’jes die verstuurd worden wanneer een klant een landsgrens overschrijdt. De vervanging van de RTI-systemen van KPN was om verschillende redenen ingewikkeld. Zo moesten de RTI-systemen van zowel KPN als Telfort vervangen worden door één nieuwe oplossing voor beide netwerken, hetgeen leidde tot veel technische complexiteit. Ook veranderden tijdens het project de regelgevingseisen. Verder waren twee belangrijke KPN-programma’s afhankelijk van het RTI-project, wat leidde tot grote tijdsdruk.

Toen ik het project overnam bleek er geen samenhangende aanpak of planning te zijn, en stond het project met de rug tegen de muur vanwege de externe druk vanuit regelgeving en de twee programma’s. Ook de relatie met de leverancier was sterk bekoeld. Ondanks de tijdsdruk heb ik in de aanloopfase veel tijd besteed aan het opstellen van requirements, en heb ik veel moeite gestoken in teamvorming binnen KPN en met de leverancier. Mede hierdoor is het gelukt om een oplossing te vinden voor de afhankelijkheden tussen het project en de programma’s, en is het nieuwe systeem alsnog op tijd en binnen budget opgeleverd.


Loading Quotes...