EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Scoping en procesontwikkeling voor landelijke infrastructuur KPN

februari 2002 tot augustus 2003

In 2001 is KPN gestart met de ontwikkeling van Epacity, een landelijk netwerk op basis van IP technologie. Met Epacity kunnen bedrijven zoals Rabobank een netwerk tussen hun kantoren gebruiken zonder dat zij zelf dure vaste verbindingen hoeven aan te leggen tussen hun locaties. Via Epacity maken alle gebruikers namelijk tegelijk gebruik van hetzelfde netwerk, zonder dat zij iets merken of kunnen zien van elkaars netwerkverkeer. Het is ogenschijnlijk een privé-netwerk. Vandaar de naam Virtual Private Network, of VPN.

Nadat de basis van het netwerk was gelegd, werd in 2002 gestart met een grote tweede release van Epacity. Het doel van deze release was om extra functionaliteit aan het netwerk toe te voegen, nieuwe processen te ontwerpen en handmatige processen uit de eerste release te automatiseren.

Het commerciële belang van het netwerk was te zien aan de enorme vraag naar nieuwe functionaliteit. Die vraag was veel groter dan ooit binnen een enkele release te realiseren zou zijn. De bepaling van een goed uitgebalanceerde scope voorafgaand aan het project was dan ook erg belangrijk omdat functies en processen elkaar onderling beïnvloeden. Stel bijvoorbeeld dat netwerktoegang via ADSL als commercieel feature in scope werd geplaatst, dan had dit meteen effect op de billingprocessen om deze feature ook te kunnen factureren. Door deze samenhang was scopebepaling een ingewikkeld proces waarin eenvoudige keuzes enorme financiële implicaties konden hebben.

In het Epacity project ben ik verantwoordelijk geweest voor het deelproject Procesontwikkeling. Ik leidde een team van 12 procesontwerpers die verantwoordelijk waren voor het ontwerp en de implementatie van alle operationele bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan ordering, billing, incident management, network inventory management, reporting etc. De rol van mijn team was om de commerciële dienstbeschrijvingen voor de nieuwe release te vertalen in doeltreffende en efficiënte bedrijfsprocessen, die na ontwerp en test werden overgedragen. De overdracht was aan operationele implementatieteams als het ging om handmatig uit te voeren processen, of aan systeemarchitecten van KPN’s externe automatiseringspartner BearingPoint in het geval dat processen zouden worden geautomatiseerd.

Verder heb ik steeds een sleutelrol gespeeld bij de scopebepaling van nieuwe releases. Enerzijds had ik als verantwoordelijke voor procesontwerp natuurlijk een belangrijke rol om de kosten en ontwikkeltijd van scopekeuzes in te schatten. Maar ook heb ik de aanpak voor scoping zelf voor een belangrijk deel uitgedacht en het proces geleid om uit de veelheid van wensen een gebalanceerde scope te bepalen.


Loading Quotes...