EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Herman Sieses - Projectmanager KPN Epacity

augustus 2003

“Voor mij als opdrachtgever is typerend voor Alex van der Linden dat je op hem kan bouwen. In verscheidene, vaak zeer uiteenlopende, projecten onder hoge tijdsdruk heb ik juist hierom een beroep op Alex gedaan. Buiten het feit dat Alex iemand is die zich echt in een projectopdracht kan vastbijten, vult hij ook de rol van consultant heel goed in. Op basis van heldere analyses kreeg ik dan eerst te horen dat er misschien nog andere, betere manieren waren om een probleem op te lossen.
Eenmaal akkoord met de opdracht gaat Alex zeer gestructureerd met alle stakeholders aan de slag om een plan en planning te maken. Hierbij is het me meerdere malen opgevallen dat Alex veel gevoel heeft voor de omgang met mensen en eventueel politieke agenda’s. In zijn manier van communiceren houdt hij hier uitstekend rekening mee, dit maakt zijn werk zeer effectief.

Zodra er vervolgens overeenstemming is over het plan en de planning, is Alex prima in staat het project met een hoge mate van voorspelbaarheid te ‘managen’. Risico’s worden actief aangepakt, vaak zeer krappe tijdslijnen worden gehaald, en zowel projectleden als belanghebbenden van het project zijn tevreden met de behaalde resultaten. Als opdrachtgever ben ik dat ook, niet in de laatste plaats omdat Alex er hiernaast ook nog in geslaagd is een aantal relatief jonge en onervaren projectleden dusdanig te coachen, dat zij enorm zijn gegroeid tijdens deze projecten. Dit heeft er mede toe geleid dat zij nu zelf in staat zijn gebleken om Alex zijn werk over te nemen.”

Project Manager voor scoping en procesontwikkeling voor landelijke infrastructuur KPN
lees over dit project