EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Projectmanager IT op Nieuw Materieel bij NS

april 2017 tot april 2021

Nieuwe treintypes worden door NS gekocht bij externe treinleveranciers. De software voor reisinformatie en andere diensten gericht op reizigers en personeel ontwikkelt NS echter in-house. Het doel hiervan is om deze diensten voor alle treintypes te harmoniseren opdat vormgeving en functionaliteit voor de reiziger in elke NS-trein uniform en herkenbaar zijn.

In 2017 liep een programma voor de introductie van het nieuwe sprintertype SNG. Het in-house softwareontwikkelingsproject bij NS IT voor dit nieuwe treintype liep echter sterk achter qua planning en kwaliteit. Ook werkte het in-house softwareproject geïsoleerd van het bredere SNG introductieprogramma waardoor afstemming ontbrak en er geen inzicht was in prioriteiten. Door deze situatie dreigde de NS IT-organisatie te veroorzaken dat SNG niet op tijd gereed zou zijn om in de dienstregeling te worden opgenomen.

Ik heb dit SNG-softwareproject herstart en ervoor gezorgd dat de softwareontwikkelingsafdeling veel gerichter is gaan werken aan de SNG-projectdoelen. Dit heb ik bereikt door prioriteitstelling in de softwaredeliverables aan te brengen en samenhang en dwarsverbanden expliciet te maken tussen de NS IT-organisatie, de treinleverancier CAF en de belangrijkste toeleverancier Nomad.

Door op deze samenhang te sturen ontstond een geïntegreerde projectaanpak die gericht was op het einddoel: werkende functionaliteit op de trein. Dit leidde tot nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen waardoor onderling vertrouwen groeide en uiteindelijk ook een gezamenlijke governance tot stand is gebracht. Op deze wijze heb ik het NS IT-project geïntegreerd in het SNG Programma en ervoor gezorgd dat IT niet langer het kritieke pad van het SNG Programma vormde. De SNG is uiteindelijk volgens planning eind 2018 in de dienstregeling opgenomen.

Vanwege mijn succesvolle aanpak van het SNG-project kreeg ik nog twee andere grote projecten onder mijn hoede. Een daarvan was de (vergelijkbare) IT-ontwikkeling voor de nieuwe intercity ICNG. Het andere project betrof de ontwikkeling en implementatie van ORBIT op verschillende treintypes. ORBIT is een waarschuwingssysteem voor machinisten gericht op vermindering van het risico op rood-seinpassages.

Met deze drie projecten in portefeuille vervulde ik een centrale rol in het projectmanagement voor treingerichte IT en door die rol heb ik ook een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de generieke aanpak en besturing van dit soort projecten door de NS-organisatie. Ik heb mij in het bijzonder gericht op het vraagstuk hoe de op agile gestoelde softwareontwikkeling binnen NS IT kan worden ingepast in de materieelprojecten die gegeven hun aard als watervalprojecten bestuurd worden. Mijn bijdragen hieraan vormen de grondslag van de huidige besturing voor dit soort projecten binnen de betreffende IT-afdeling van NS.


Loading Quotes...