EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Pim de Groot - KPN Director Utilities

september 2015

Binnen het CDMA-project heeft Alex een zeer belangrijke rol gespeeld om het project op koers te houden en daarbij toch invulling te kunnen geven aan alle klantwensen gedurende de bouw. Door Alex zijn professionele planningsmethodiek was het project voorspelbaar en bestuurbaar. Hierdoor was ik als opdrachtgever in staat om invulling te geven aan de belangen van alle betrokken partijen. Door zijn goede overzicht en duidelijke communicatie was er in het project ook nooit discussie over de door Alex gemelde status. Waardoor we met de partijen direct de acties konden afstemmen en er geen discussie was over de status. Hierdoor zijn we in staat geweest om de voortgang in het project te houden.

Alex heeft ook de juiste aandacht voor de emoties en belangen van de betrokken medewerkers. Dit heeft geleid tot een zeer succesvol project waar alle partijen positief op terug kijken!

Nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking!