EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Integratie M2M platform in KPN Mobiele Netwerk

november 2008 tot juli 2011

De markt voor zogenoemde machine-to-machine communicatie (M2M) is sterk in opkomst en is een van weinige groeimarkten in mobiele communicatie. M2M betreft communicatie tussen apparaten en een centraal systeem, zonder tussenkomst van mensen. Voorbeelden zijn frisdrankautomaten die automatisch aan een planningsysteem doorgeven dat ze gevuld moeten worden, slimme energiemeters die elke nacht hun meterstand doorbellen naar een centrale database en navigatieapparaten die via internet actuele verkeersinformatie ophalen bij het berekenen van een route. Hoewel in de toekomst ook andere technieken zullen worden ingezet, maakt M2M op dit moment nog grotendeels gebruik van mobiele telecomnetwerken.

Bij M2M gaat het meestal om zeer grote aantallen apparaten die relatief weinig informatie doorgeven en waarvan het beheer ligt bij een centrale partij, bijvoorbeeld de netbeheerder van een energiebedrijf met slimme meters. De eisen die gesteld worden aan levering, uitrol, beheer en serviceverlening wijken hierdoor sterk af van die in de reguliere mobiele wereld. Om deze M2M-markt optimaal te kunnen bedienen is KPN een samenwerking aangegaan met Jasper Wireless, de Amerikaanse marktleider en leverancier van een ultramodern M2M-platform. De beslissing van KPN om grootschalig in de M2M-markt te stappen heeft geleid tot een serie projecten waarin ik een leidende rol heb gespeeld.

Het eerste en inhoudelijk meest complexe project was de integratie van het Jasper Wireless platform in het KPN mobiele netwerk, en het gelijktijdig implementeren van de ‘launching customer’ Garmin die zijn navigatiediensten in Europa en Australië met behulp van de M2M-oplossing van KPN wilde uitvoeren. In dit project had ik twee rollen. Enerzijds was ik de klantverantwoordelijke projectmanager en namens KPN de operationele gesprekspartner voor Garmin, met als taak om ervoor te zorgen dat de aan Garmin verkochte diensten tijdig en conform contract werden opgeleverd. Anderzijds was ik binnen het technisch implementatieproject verantwoordelijk voor de overall planning, en de ontwikkeling en implementatie van alle processen zoals billing, service, storingsopheffing, accreditatie, provisioning, reporting, productie en logistiek.

Het project was zeer succesvol en het is gelukt om op tijd op te leveren. Een belangrijke succesfactor hierbij was dat ik de krappe tijdlijnen niet heb vertaald in directieve ’top-down’ projectplanningen, maar juist het gebrek aan tijd heb aangegrepen om ‘bottom-up’ naar oplossingen te zoeken, en een beroep te doen op de creativiteit van de projectmedewerkers om tijdwinst te zoeken. Van even groot belang was dat ik de projectplanningen van Garmin, Jasper Wireless en KPN via een geïntegreerde planning heb bestuurd, met als gevolg dat alle partijen rekening hielden met elkaars belangrijke deadlines en afhankelijkheden.

Toen na oplevering van dit project de basisdienstverlening beschikbaar was, is een reeks vervolgprojecten gestart om de diensten verder uit te bouwen en ook internationaal uit te rollen bij KPN-dochters E-Plus (Duitsland) en BASE (België). Ook heeft KPN een afzonderlijke business unit opgezet om het Europese marktaandeel van KPN in deze snelgroeiende markt op te bouwen.

Ik ben nauw betrokken geweest bij de opzet van deze business unit, en was er de eerste anderhalf jaar na oprichting MT-lid en interim Manager Operations. Vanuit deze rol bestuurde ik de verschillende nationale en internationale M2M-vervolgprojecten, en was ik verantwoordelijk voor de implementatie van alle nieuwe klanten.


Loading Quotes...