EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Implementatie nieuw bedrijfsnetwerk bij KLM op Schiphol

september 2005 tot februari 2008

Al in 2004 is KLM een programma gestart om haar bestaande datanetwerk te vervangen door een nieuw IP-netwerk, en om de beheerprocessen te outsourcen naar de netwerkleverancier. In 2005 is de verantwoordelijkheid voor dit grote project, genaamd LCA, overgenomen door KPN. In september 2005 ben ik in LCA gaan meedraaien, eerst als projectmanager, en vanaf mei 2006 als verantwoordelijk programmamanager namens KPN.

In de kern is LCA een nieuw datanetwerk dat bestaat uit een snel backbone met uitlopers naar alle circa 65 KLM-gebouwen op Schiphol en in Amstelveen. Het LCA-programma omvatte de ontwikkeling en bouw van het fysieke netwerk (ruim 18.000 werkplekken), de ontwikkeling en implementatie van de ITIL-beheerprocessen bij KPN, de migratie van alle KLM-apparatuur van het oude KLM-netwerk naar LCA en tenslotte de overdracht van beheer naar de reguliere KPN beheerorganisatie.

Vooral de migratie van apparatuur van het oude KLM-netwerk naar het nieuwe netwerk was erg complex omdat te migreren apparatuur vaak bijzonder was (incheckbalies, labelprinters, robots, gespecialiseerde servers), en het risico op netwerkverstoringen tot vrijwel nul moest worden gereduceerd vanwege de vaak directe impact hiervan op het vliegverkeer. De uiteindelijke sleutel tot succes lag in de ontwikkeling van een aparte migratiestrategie per groep gelijksoortige aansluitingen; dat kon een heel gebouw zijn met gelijksoortige kantoorwerkplekken, maar als het nodig was werd een apart migratieplan gemaakt voor een handvol poorten, bijvoorbeeld omdat ze bijzonder bedrijfskritisch waren, of omdat anderszins speciale aandacht vereist was. De achterliggende business units van KLM zijn nauw betrokken geweest bij de aanpak én de planning. Daarmee kregen zijn invloed op het project, en het stelde de business in staat om de werkvloer op de hoogte te stellen van eventuele impact en hen de gelegenheid te geven om voorzorgsmaatregelen te treffen.

Deze aanpak en de samenwerking zijn bijzonder succesvol geweest. Het complexe project is door de structurering van de migraties overzichtelijk geworden, en door de gedegen voorbereiding van de migraties en samenwerking met de KLM business units was er nauwelijks impact voor de gebruikers.


Loading Quotes...