EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Implementatie mobiele operator voor Alliander en Stedin

september 2013 tot juli 2015

Alliander en Stedin hebben ervoor gekozen om voor het uitlezen van hun slimme meters een eigen mobiel netwerk te bouwen op basis van CDMA-technologie. KPN werd gecontracteerd om aanbesteding, ontwerp, bouw en beheer van dit nieuwe CDMA-netwerk vorm te geven.

KPN heeft namens de netbeheerders een aanbesteding uitgevoerd, die leidde tot de selectie van ZTE en IBM als leveranciers. Namens KPN was ik ervoor verantwoordelijk om met ZTE en IBM het project vorm te geven, waarbij KPN naast haar rol als hoofdaannemer ook zelf diensten leverde, met name voor verbindingen, datacenterdiensten en beheer.

Om het project af te bakenen en beheersbaar te maken zijn drie deelprojecten geformuleerd. Een daarvan heb ik zelf voor mijn rekening genomen. De andere deelprojecten werden door mij gecoördineerd via de overall planning waarvoor ik gedurende het project verantwoordelijk was.

Een project waarin een compleet nieuwe mobiele operator wordt neergezet is van zichzelf veelomvattend en complex, maar dit project was inhoudelijk goed beheersbaar omdat alle betrokken partijen technisch competent waren, en architectuurbeslissingen door alle partijen (ook de klant) gezamenlijk werden genomen in een ontwerpproces dat ik daartoe heb ingericht.

Veel moeilijker was het om alle partijen –grote bedrijven met eigen doelen, culturen en besluitvormingsprocessen – gecommitteerd te houden aan een gezamenlijk resultaat en planning. Uitdagend hierbij was dat de klant al tijdens de bouw van het netwerk met slimme meters wilde testen, zonder dat dit de einddatum van het project mocht raken. Dit leidde soms tot tegenstrijdige belangen in de planning, met het risico dat niet alle partijen hun doelen konden halen.

Om dit op te lossen heb ik een projectbesturing en -planning ontwikkeld, gericht op de onderlinge afhankelijkheden tussen álle betrokken partijen. Dit betrof zowel de leveranciers (KPN met ZTE en IBM) voor de oplevering van het netwerk, als de partijen aan klantzijde (KPN met Alliander en Stedin, en achterliggende slimme-meterprojecten). Hierdoor werd de relatie tussen het CDMA-project en zijn context niet alleen op business-niveau, maar ook op planningsniveau inzichtelijk.

Deze planning was transparant, en gecommitteerd door alle partijen. Hierdoor was het mogelijk om afspraken en wensen die de overall tijdlijn raakten tijdig te onderkennen, en eventuele maatregelen met alle betrokken partijen af te stemmen. Behalve dat hierdoor een krachtige besturing mogelijk werd, kwam door deze aanpak een veel hechtere samenwerking tot stand omdat er meer begrip en commitment voor elkaars doelen ontstond.

Met deze aanpak is het gelukt om het netwerk al na 16 maanden in productie te brengen; de klant kon hierdoor op tijd kon beginnen met de grootschalige uitrol die vanaf mei 2015 was gepland.

Interview Mark van den Brink – CIO Stedin – ‘De Verbinding’ – 15 juli 2015.


Loading Quotes...