EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

HRM en organisatieontwikkeling voor insourcing datanetwerk KLM

september 2003 tot januari 2004

In 2003 heeft KLM haar wereldwijde netwerk van ruim 1600 dataverbindingen uitbesteed aan KPN. Daarbij zijn alle operationele processen en leveranciersrelaties met betrekking tot deze verbindingen overgedragen aan KPN, en zijn alle medewerkers die dit werk oorspronkelijk bij KLM deden naar KPN overgegaan.

Vanwege de omvang van het netwerk heeft KPN een aparte afdeling op Schiphol opgezet om alle orderprocessen, facturering en de incident afhandeling te kunnen uitvoeren. Omdat KLM wereldwijd werkt en er dag en nacht vliegtuigen in de lucht zijn, dienden de incident management en problem management processen op basis van 24 x 7 uur openingstijd te worden ontworpen.

Met een klein team heb ik eerst de activiteiten van de nieuwe organisatie vastgesteld, op basis waarvan de processen zijn ontworpen. Met deze procesontwerpen als uitgangspunt ben ik daarna verantwoordelijk geweest voor het organisatieontwerp en de vaststelling van de functies in de organisatie.

Parallel aan dit organisatieontwikkelingswerk was ik projectmanager voor de transitie van de KLM-medewerkers naar KPN. Ik heb de activiteiten gecoördineerd van de personeelsmanagers en lijnmanagers van KPN en KLM, die overeenstemming moesten bereiken over de financiële en sociale voorwaarden die voor de overgang van de medewerkers zouden gelden. Het ontwikkelen van goede voorstellen was vaak complex en luisterde erg nauw, omdat een balans moest worden gevonden tussen de financiële en sociale effecten van de verschillende keuzes, de wettelijke verplichtingen die bij deze trajecten gelden, en het feit dat de arbeidsvoorwaarden van de KLM-medewerkers moesten worden ingepast in de KPN CAO.

In de periode dat voorstellen werden uitgewerkt en onderhandelingen liepen heb ik informatiesessies met de medewerkers van KLM en de OR van KPN georganiseerd en geleid om er zeker van te zijn dat de mensen om wie het ging goed geïnformeerd en betrokken zouden zijn. Dit initiatief heeft er sterk toe bijgedragen dat KLM medewerkers gemotiveerd zijn overgegaan naar hun nieuwe werkgever en zij de verandering, die zij eerst nogal bedreigend vonden, uiteindelijk heel positief hebben ervaren.


Loading Quotes...