EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

GSM Mobile Security

september 2011 tot februari 2012

Eind 2010 heeft een Duitse hacker aangetoond dat GSM-netwerken vrij eenvoudig te kraken zijn als er geen specifieke beveiligingsmaatregelen worden genomen. In een ranking bleek KPN op Europees niveau erg slecht te scoren, hetgeen onverenigbaar was met de marketingbelofte dat KPN ‘Het Beste Netwerk’ heeft. Daarom wilde KPN snel en zonder veel ophef een aantal extra beveiligingsmaatregelen doorvoeren.

Ik heb dit delicate project in enkele maanden opgezet en succesvol geïmplementeerd. Een belangrijke zorg was dat strengere beveiliging andere parameters (zoals snelheid) negatief zou kunnen beïnvloeden. Daarom heb ik een uitgebreid pilot- en testprogramma opgezet waarin iedere maatregel werd getoetst voordat deze in het mobiele netwerk werd doorgevoerd.


Loading Quotes...