EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Hands-on aanpak

Ik ben een projectmanager die concrete projecten realiseert: iemand die een opdracht vanaf de projectvoorbereiding tot de realisatie en overdracht naar de staande organisatie leidt en begeleidt. Ik stop niet als het rapport er ligt, maar blijf tot het werk af is.

U krijgt van mij dan ook een projectvoorstel dat realiseerbaar is: gedragen door de medewerkers die het werk moeten uitvoeren, en zonder bodemloze budgetten en utopische doelstellingen en doorlooptijden. Ik committeer mij immers aan de realisatie, dus ik moet er wel voor zorgen dat mijn aanbevelingen en planningen ook haalbaar zijn!

Door mijn ruime leidinggevende ervaring kan ik communiceren en samenwerken met mensen van allerlei niveaus en disciplines. Ik ben gewend om op beleidsbepalend te acteren, maar in de uitvoering van projecten praat ik even graag met een monteur over de uitvoering van zijn werk voor het project. Ik hou dan ook geen afstand als de “externe consultant” die enkel opdrachten uitdeelt, maar beschouw mijzelf als een tijdelijke collega die de belangen behartigt van mijn opdrachtgever, en van de projectmedewerkers die aan mij zijn toevertrouwd.

In veel gevallen willen opdrachtgevers dan ook dat ik hen extern vertegenwoordig bij hún klanten en leveranciers, en het gebeurt vaak dat ik naast mijn rol als projectmanager ook aspecten van people management aanpak voor de medewerkers die bij het project betrokken zijn. Zo lopen projectmanagement en interim management soms door elkaar.

Door tijdelijk onderdeel te worden van uw organisatie kan ik ervoor zorgen dat het project door uw medewerkers gedragen wordt, en dat het past in de omgeving waarin het terechtkomt. Gaandeweg draag ik zoveel mogelijk kennis en vaardigheden over aan uw medewerkers.