EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Ervaring

Mijn lijnmanagementfuncties en mijn projecten betroffen bijna altijd onderwerpen op de interface tussen de onderneming en haar klanten. Ik ben vanuit die ervaring dan ook zeer goed in staat om vanuit het perspectief van uw klant “van buiten naar binnen” in uw bedrijf te kijken. Omdat ik ook ruime ervaring heb met de achterliggende bedrijfsprocessen en -activiteiten kan ik goed de verbinding leggen tussen de klantwens en wat uiteindelijk in uw bedrijf nodig is om die wens te realiseren.

Ik ben dan ook niet zozeer gespecialiseerd in een bepaald aandachtsgebied, zoals techniek of marketing, maar ben vooral ervaren in het samenbrengen en organiseren van de relaties tussen techniek, communicatie, marketing, processen en organisatie. Zo kan ik u bijvoorbeeld helpen om de klantwens aan de “voorkant” van de organisatie te vertalen in requirements voor processen en projecten, om die vervolgens ook voor u te realiseren.

ervaring

Ik kan effectief leiding geven aan complexe en moeilijke projecten, en ik heb een brede people management ervaring die reikt van het leiderschap van kleine teams met professionals tot het management van honderden medewerkers verspreid over verschillende locaties. In mijn projecten en lijnmanagementfuncties heb ik veel ervaring opgedaan met verandermanagement. Een gevolg van mijn betrokkenheid bij fundamentele veranderingen in grote organisaties is dat ik veel te maken heb gehad met vakbonden en ondernemingsraden, en daar essentiële ervaring heb verworven over hoe om te gaan met vaak gevoelig liggende onderwerpen en tegengestelde belangen.

Hieronder volgt een kort overzicht dat mijn projecten en lijnverantwoordelijkheden typeert. Elders op deze site vindt u gedetailleerde beschrijvingen van voorbeeldprojecten, en in mijn CV vindt u onder werkervaring een overzicht van mijn lijnmanagementfuncties.