EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Dienstverlening

Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager. Ik ben vertrouwd met het leiden van grote ICT-opdrachten en innovatieprogramma’s en met meer bestuurlijke opdrachten zoals reorganisaties en insourcing van bedrijfsonderdelen. Het gaat hierbij meestal om complexe projecten, veelal in grote organisaties.

Ik ben resultaatgericht en in het algemeen bereik ik mijn projectdoelstellingen naar volle tevredenheid van mijn opdrachtgevers. Daarbij ga ik mensgericht te werk en weet ik de kennis en inzet van (project)medewerkers te mobiliseren. Hoewel ik veel ervaring heb met bekende methoden zoals Agile, Prince2, ITIL en eTOM geloof ik dat elk project een toegesneden aanpak vraagt op basis van de aard van het project, de betrokken mensen en de omgeving en bedrijfscultuur waarin het project wordt gerealiseerd.
Mijn kracht is dat ik in staat ben om een project langs die assen te doorgronden en in staat ben om samen met opdrachtgevers en medewerkers een concrete en gedragen aanpak te formuleren om die vervolgens te realiseren.

Mijn werk kenmerkt zich door mijn hands-on aanpak, en mijn sterke vermogen om uw opdracht te structureren, onder andere door mijn bijzonder concrete aanpak voor projectplanning.

Op alle bovengenoemde gebieden heb ik ruime ervaring, en indien nodig of gewenst kan ik contacten uit mijn brede netwerk inschakelen om uw opdracht succesvol af te ronden.